سیستم پمپاژ چیست؟

سیستم پمپاژ به هر سیستمی گفته می شود که در آن از پمپ استفاده شده باشد. انواع بسیار گوناگونی از سیستمهای پمپاژ وجود دارند. شکل زیر یک سیستم نوعی پمپاژ را نشان می دهد. البته گونه ها یا به قول معروف ورژن های مختلفی از این سیستم را می توان یافت که می توانند شامل هر گونه تجهیز ات یا وسیله ای باشند که به این سیستم اضافه شده باشند. در هر صورت پمپ تنها یک مولفه از سیستم پمپاژ است البته مسلما" مهمترین و حیاتی ترین آن. وظیفه ی پمپ برقراری جریان سیال در سیستم در فشار و شدت جریان مطلوب است.

/ 0 نظر / 12 بازدید