WPS چیست؟

WPS مخفف Welding Procedure Specification  بوده و عبارتست از یک مدرک رسمی که نحوه ی انجام جوشکاری را جهت برقراری اتصال بین دو قطعه را شرح می دهد. هدف چنین مدرکی هدایت جوشکاران به روشهای جوشکاری پذیرفته شده هستش تا از استفاده از تکنیک های جوشکاری قابل تکرار و مورد قبول، اطمینان حاصل گردد. در واقع با استفاده از آن کلیه ی متغیر های عملیات جوشکاری تعریف می شوند. این استانداردها یا موسسات و انجمن های مهندسی هستند که پشت این قضیه ی تهیه و استفاده از WPS ها بوده و استفاده از اون ها رو توصیه و یا اجباری می کنند WPS ها برای هر آلیاژی و هر نوع اتصال جوشکاری تهیه می شوند. WPS روش استاندارد برقراری اتصال بین دو قطعه رو به طور کامل با تمام جزِئیات مورد نیاز نظیر نحوه ی آماده سازی، بیس متال، فاصله بین دو قطعه، تکنیک مورد استفاده جوشکاری، جنس و نوع الکترود یا فیلر مورد استفاده، قطر آن، نحوه ی آماده سازی آن (پیش گرم کردن)، آمپراژ، سرعت حرکت الکترود، اتوماتیک یا دستی بودن جوشکاری ، تعداد پاس های جوش، شرح می دهد. طبیعتا" با استفاده از چنین مدرکی قابل تکرار بودن جوش تضمین می شود. در مورد قابلیت اطمینان بودن جوش مدرک پشتیبان دیگری برای WPS تهیه می شود به اسم PQR که در پست های بعدی توضیح خواهم داد.

/ 0 نظر / 12 بازدید