چیلرها

یکی از نیازهای هر ساختمانی تامین سرمایش آن در فصول گرم سال منجمله تابستان هستش، این نیاز در ساختمانهای بزرگ با استفاده از چیلر برآورده می شود، چیلرها در انواع جذبی، سانتریفیوژ، و تراکمی ساخته می شوند. بدلیل مصرف برق زیاد توسط انواع دیگر چیلر، امروزه چیلرهای جذبی از استقبال خوبی برخوردار شده اند ، این نوع چیلرها بجای انرژی برق از انرژی حرارتی برای تولید سرما استفاده کرده و دارای قطعات متحرک کمتری نسبت به انواع دیگر هستند و میزان خرابی و هزینه های مربوط به تعمیرات آنها کمترازانواع تراکمی می باشد ، همچنین صدای آنها بسیار کمتر از انواع تراکمی بوده و تقریبا" بدون لرزش هستند، با در نظر گرفتن هزینه های جنبی ازجمله هزینه مربوط به خرید امتیاز برق و دیماند مربوطه و همچنین هزینه های جاری چیلر های تراکمی و سانتریفیوژ، چیلرهای جذبی از نظر اقتصادی نیز دارای برتری هایی هستند ، انواع مختلفی از چیلرهای جذبی وجود دارند که عبارتند از چیلرهای آب گرم ضد کریستال، چیلرهای بخار تک اثره، چیلرهای بخار دو اثره، چیلرهای شعله مستقیم.

/ 0 نظر / 6 بازدید